Reklamné články - PR články ako reklama na internete

Reklamné články alebo PR články sú vhodnou formou prezentácieNakoľko internetový surferi väčšinou hľadajú užitočné informácie v písanej forme, jednou z najefektívnejších foriem internetovej reklamy sú reklamné články, tzv. PR články. Tieto textové reklamy obsahujú vecné a užitočné informácie o určitej službe, určitom tovare alebo firme.
Nakoľko reklamné články poskytujú oveľa viac priestoru ako ostatné reklamy, dobre napísané PR články môžu byť niekoľkonásobne efektívnejšie ako ostatné typy reklám.
Reklamné články sú spravidla dlhé 1 - 2 normostrany A4 textu a môžu obsahovať 6-10 obrázkov a ďalšie prílohy. Na konci každého PR článku sú samozrejme kontaktné údaje na zadávateľa.

Reklamné články majú viac výhod:

  • vieme ich presne nasmerovať na cieľovú skupinu
  • záujemca, ktorý reklamný článok číta ani nemusí vedieť, že ide o reklamu
  • reklamné články sú viditeľné pre vyhľadávače, ako sú napríklad Google alebo Zoznam fulltext
  • reklamné články môžu mať viac podôb (informačné, sugestívne, ponukové atď.)
  • možnosť pripojenia multimediálnych prvkov/ video, zvuk/, tiež je možné kombinovať vizuálnu reklamu (obrázok) s textom
  • reklamné články v prípade potreby optimalizujeme za Vás z hľadiska optimalizácie pre vyhľadávače (na dané kľúčové slová)
  • reklamné články ostávajú dlhý čas na tom istom mieste. PR články nikdy nevymažeme z archívu, a sú tak dostupné verejnosti dlhé roky
  • asi najdôležitejšie: reklamné články hovoria k veci - ak záujemca klikne na konci PR článku na Váš odkaz, môže si byť istý, že dostane to, o čom čítal

Ako správne napísať reklamné články ?

Jednorázové reklamné články:
Sú to PR články, ktoré píšete do médií, kde neplánujete v blízkej budúcnosti pridať ďalší článok. Môže sa jednať naozaj o "reklamný" článok, čiže má vyzdvihnúť pozitíva daného tovaru, produktu alebo služby s cieľom, aby zákazník predmet reklamy objednal - kúpil ihneď. Používajú sa napríklad pri zavedení nového produktu na trh, pri akciách, výpredajoch, otvorení nových prevádzok, atď. Tieto PR články by mali byť sugestívne s jasným odkazom čo má klient spraviť.

Odborné reklamné články:
Jedná sa o seriál PR článkov, kde Vy, ako odborník dávate typy, triky, rady z danej oblasti. Tento typ internetovej reklamy nie je na to, aby ste pomocou článkov niečo priamo predali, ale aby ste ukázali Vašu profesionalitu a vzbudili dôveru klienta, aby klient, ak hľadá produkt, alebo službu, ktorú ponúkate, chcel práve od Vás. Táto reklama má dlhodobý charakter, doporučujeme pravidelne v rovnakých intervaloch uverejňovať reklamné články a vytvoriť tak seriál. Tento typ reklamy má ešte jednu výhodu - čím viac článkov napíšete, tým ste viac krát na titulke. Tieto reklamné články by mali byť skôr odborného charakteru a majú ponúkať užitočné informácie.

Reklamné články ako " skrytá reklama "
Ďalšou výhodou PR článkov je to, že záujemca ani nemusí zistiť, že číta reklamu. PR články môžeme napísať aj v tretej osobe alebo formou reportáže.

Reklamné články sú spravidla cca 1/2 až 1 strany A4 dlhé textu a obsahujú 6 až 10 obrázkov. Reklamné články je vhodné napísať tak, aby viac krát obsahovali kľúčové frázy. Reklamné články dodáva zadávateľ reklamy a my pre Vás spravíme bezplatne optimalizáciu pre účely Internetu. V prípade potreby vieme zabezpečiť profesionálnych novinárov pre účely reportáže alebo napísania reklamného textu.

Zoznam podstránok na uverejnenie reklamy:

Plastové okná
Garážové brány
Vchodové dvere
Bezpečnostné dvere
Interiérové dvere
Euro okná
Stavebníctvo
Klimatizácie
Záhradníctvo
Zavlažovanie
Zravie a zdravý životný štýl
Deti a výchova
Kultúra
Zábava
Telekomunikácie
Vzdelávanie
Internet
Internet marketing