Vyskúšajte aj Vy reklamu na stránkach www.READORA.COM

Vyskúšajte aj Vy reklamu na stránkach www.READORA.COM

Pri tvorbe portálu READORA.COM sme sa sústredili na využitie možnosti internetu v oblasti reklamy a obchodu. Naším cieľom bolo vytvoriť aplikáciu, ktorá dokáže čo najlacnejšie sprostredkovať reklamné posolstvo a pritom prinesie aj finančný efekt tým, ktorým je táto reklama prezentovaná.

Náš reklamný model je veľmi jednoduchý a dúfame, že v budúcnosti bude stále viac preferovaný návštevníkmi internetu. Otvorene vravíme „Sme 100% komerčný portál, prečítajte si u nás reklamné články a my Vám za to zaplatíme. Čítajte články o tom, čo Vás zaujíma, získate finančný efekt, prehľad a vedomosti.“ Nechceme reklamu nenápadne podsúvať čitateľom, ako to robia bežne média, ale pripravili sme čitateľom aplikáciu, využívaním, ktorej aj oni získajú finančný podiel na tom, že médium vlastne tvoria.
Zadávateľom reklamy ponúka portál zaujímavé výhody
  • najlacnejšia reklama - veľmi výrazne lacné oslovenie jedného čitateľa
  • jednoduchá, lacná a rýchla tvorba reklamných kampaní a ich realizácia - kvalitnú a úspešnú prezentáciu viete vytvoriť jednoducho, lacno a rýchlo bez väčších investícií
  • veľký prezentačný priestor pre efektívne výsledky inzercie - mate dostatočný priestor, aby ste dokázali úspešne osloviť čitateľa a dosiahnuť určený cieľ Vašej reklamnej kampane
  • presné marketingové informácie a overení účastníci - každého účastníka overujeme, aby sme zamedzili duplicitnej registrácií a získali čo najpresnejšie marketingové údaje pre zadávateľov reklamných kampaní. Váš článok viete cieliť podľa pohlavia, veku, okresu a bydliska čitateľa.
  • zaplatíte len za to, čo naozaj dostanete - inzertný systém je úplne presný, platíte len za inzerciu, ktorú si účastník prečíta a správne odpovie na Vaše kontrolné otázky
  • zaplatíte až po tom, ako bola Vaša reklamná kampaň realizovaná - veľmi zaujímavý a jedinečný je model platby, za tieto reklamné služby. Platíte za reálne výsledky a až po ich realizácií.
Uvedomujeme si, že reklamný model, ktorý využíva náš portál je nezaužívaný a nový. Tento model musí prinášať osoh ako inzerentom, tak aj čitateľom portálu, preto chceme dbať na to, aby články prinášali okrem reklamného posolstva aj hodnotný obsah. Sme presvedčení, že sa to dá dosiahnuť a portál bude pre všetkých reálnym prínosom.
Miroslav Plachý
www.READORA.COM – Reklamný portál