II. pilier

II. dôchodkového pilier stále aktuálny

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR reaguje na nepravdivé, skresľujúce a zavádzajúce informácie, ktoré sa čoraz častejšie objavujú v médiách v súvislosti s možnosťou zneužitia podpisu, ako aj ďalších údajov pri výstupe z II. dôchodkového piliera.

Syndikovať obsah