outdoor display

iMotion® LCD outdoor display

iMotion® LCD outdoor display


iMotion - patentovaná inovácia, predstavuje novú formu outdoorovej
reklamy a interaktívnej digitálnej video komunikácie.


iMotion® je kombinácia:
Displeju – full HD LCD, vysoké rozlíšenie, bezchybné zobrazenie na
Syndikovať obsah