reklamné články

Vyskúšajte aj Vy reklamu na stránkach www.READORA.COM

Vyskúšajte aj Vy reklamu na stránkach www.READORA.COM

Reklamné články - PR články ako reklama na internete

Reklamné články alebo PR články sú vhodnou formou prezentácieNakoľko internetový surferi väčšinou hľadajú užitočné informácie v písanej forme, jednou z najefektívnejších foriem internetovej reklamy sú reklamné články, tzv. PR články. Tieto textové reklamy obsahujú vecné a užitočné informácie o určitej službe, určitom tovare alebo firme.
Nakoľko reklamné články poskytujú oveľa viac priestoru ako ostatné reklamy, dobre napísané PR články môžu byť niekoľkonásobne efektívnejšie ako ostatné typy reklám.
Reklamné články sú spravidla dlhé 1 - 2 normostrany A4 textu a môžu obsahovať 6-10 obrázkov a ďalšie prílohy. Na konci každého PR článku sú samozrejme kontaktné údaje na zadávateľa.

Syndikovať obsah